SCHOTEN SCHELDEPRIJS 2017


Tja, die parkeerproblemen: 't was weer geen goede dag voor de beukenbomen van de Kasteeldreef. Nog een geluk dat het niet te nat was of de schade had alweer aanzienlijk kunnen zijn. En dan tal van auto's die zich ergens in het park tussen het groen wringen. Er moet dringend naar een oplossing gezocht worden, een gemeente die zich respecteert kan zo'n chaos niet blijven dulden.

Bij belhamel zouden we voorstellen eerst en vooral die schepenen eens ter orde te roepen die er een hobby van gemaakt hebben om iedere open ruimte die ons nog rest systematisch te verkavelen en liefst vol appartementsblokken te zetten.


naar BELHAMELSCHOTEN