ZITTING 30 MAART 2017

Vandaag slechts 21 van de 31 verkozenen des volks die opdagen voor de gemeenteraadszitting....
Dat is niet meer normaal. Zou het dan toch waar zijn dat de functie van raadslid of schepen geen goede zaak is voor je gezondheid?
Of zou het misschien een vervroegde paasuittocht kunnen zijn? In dat geval zullen er toch enkele verkozenen hun prioriteitenlijstje eens moeten herbekijken om nog geloofwaardig te kunnen overkomen.

Zelf waren we bij het uitvlooien van het verslag van februari tot de vaststelling gekomen dat de beloofde mandatenlijst van de intercommunales nergens te bespeuren viel.... op onze speurtocht troffen we raadslid Monik van den Bogaert (sp.a) die graag bereid was ons de nodige uitleg te verschaffen: de mandatenlijst werd per e-post los van het verslag naar de raadsleden verstuurd met de vraag eventuele verbeteringen of aanvullingen aan te brengen. Of de lijst na afwerking later dan in een raadsverslag ook ter beschikking van het publiek zou komen kon ze niet bevestigen.

Hieronder alvast enkele kiekjes genomen tijdens de zitting. Een zitting die alweer weinig om het lijf had...

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

< < < .swf: te bedienen na klik met rechtermuisknop.

SP.A ZIET KANS SCHOON OM N-VA NOG EENS AAN TE PAKKEN

En wel ter gelegenheid van het voorstel om het cameranetwerk in en rond het politiegebouw uit te breiden.
Kurt voelt zich veilig in Schoten en wenst geen para's in de Paalstraat (staat nergens in het voorstel). Voor hem zijn bijkomende camera's niet hoogdringend maar zal ze wel goedkeuren (!???)

De rode interpellant verwees in zijn interpellatie (zonder er veel doekjes om te doen) ook naar de persconferentie van de Antwerpse burgemeester en zijn politiecommissaris... wat dan weer voor een reactie zorgde vanwege burgemeester De Veuster (N-VA): bekijk onderstaande video


DIENST GRONDGEBIEDZAKEN WERFT AAN

De stedenbouwkundig ambtenaar is al een hele poos afwezig (wegens bevallingsverlof en nu ook gezondheidsproblemen) wat resulteert in een serieuze achterstand bij de planning van dringende RUP's. (o.m. het RUP meergezinswoningen!)

Om te proberen deze achterstand weg te werken stelt het bestuur voor een nieuwe bijkomende stedenbouwkundige aan te werven.

De gemeenteraad geeft eenparig goedkeuring voor deze uitbreiding van de personeelsformatie met één statutaire functie van stedenbouwkundig ambtenaar.


DRINGEND BIJSCHOLING NODIG VOOR SCHEPEN BLOCK....

Aan de fietsinfrastructuur in de E. Steursstraat dient gewerkt in het kader van de 'Districtenroute'.
Groen raadslid Peter Arnauw maakt zich zorgen omtrent de beuken in die straat. Prompt onderbroken door schepen Erik Block (CD&V) die koudweg beweert dat dit geen beuken zijn....

Nu, als je met zo'n stelligheid een interpellant in verlegenheid brengt mogen we toch wel verwachten dat onze briljante schepen de juiste naam van die bomen opgeeft. Bleek niet mogelijk!

Misschien best even een of andere dendrologische cursus volgen, Erik.
Peter had wel degelijk gelijk: Fagus sylvatica ofte beuk.


GROEN ONGEDULDIG WEGENS UITBLIJVEN KLIMAATPLAN

Deelname van Schoten aan de burgemeestersconvenant is door Europa geschorst omdat er geen klimaatactieplan werd ingediend binnen de termijn van 1 jaar na de ondertekening van deze convenant.

Groen raadslid Peter Arnauw toont zich zeer teleurgesteld en schepen Erik Block (CD&V) probeert er een uitleg aan te geven.

In onderstaande video kan u mee luisteren wat er zo allemaal werd gezegd:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S