Naar aanleiding van de Publifin- en Publipartschandalen zijn we ook eens gaan snuisteren in de mandatenlijsten van onze Schotense collegeleden via www.cumuleo.be

We moeten toegeven: daar is weinig spectaculairs te vinden.

Eén CD&V-schepen loopt in de kijker omdat hij (volgens cumuleo) verzuimd heeft zijn mandatenlijsten voor 2013, 2014 en 2015 in te dienen (Ook in de vorige legislatuur werd dit drie maal 'vergeten'). Deze schepen kreeg dan ook volgende brief toegestuurd:

Mandatenlijst vergeten in te vullen

Als we de lijsten nakijken heeft dit briefje geen blijvende uitwerking gehad op de 'openhartigheid' van deze schepen.


Een tweede CD&V-schepen heeft in 2013 geen vermogensaangifte en geen mandatenlijst ingediend. Voor 2014 en 2015 is dit wel in orde gebracht.

Eén N-VA-schepen heeft verzuimd een mandatenlijst en een vermogensaangifte in te dienen voor het jaar 2014.
Wel in orde voor 2015.


Naar aanleiding van een artikel in o.a. de Standaard: "Burgemeesters lokken inwoners voor hoger loon" hebben we ook eens gekeken naar de verloning van de collegeleden:

Burgemeesterswedde (bruto): 82.213,28 euro stijgt naar 87.032,87 euro indien Schoten de mijlpaal van 35.000 inwoners kan overschrijden. (Zo'n twee jaar geleden stond de teller op 34.000)

Schepenwedde (bruto): 49.327,97 euro zou stijgen naar 52.219,72 euro.

Waarmee we niet gezegd willen hebben dat Schoten inderdaad inwoners lokt om hogere weddes te realiseren voor de collegeleden, maar met de huidige verkavelingsdrift in onze gemeente (vooral aangevuurd door enkele CD&V-schepenen) zal dit een makkie wezen om de 35.000 te bereiken.