DE GROENE RECHTLIJNIGHEID...

Erid de Swaef kapittelt natuurverdedigers


HET KORTE GEHEUGEN VAN SP.A

SP-verkiezingsprogramma van 2000.

Op bladzijde 17 onder het hoofdstuk AANDACHT VOOR DE NATUUR , subtitel “Uitbreiding van het
areaal natuur” vonden we volgend standpunt:

STANDPUNT VAN DE SOCIALISTEN IN 2000

In ruil voor een schepenzetel werd enkele maanden later deze eis gewoon ingeslikt.


OOK DE LIBERALEN BLEVEN NIET TEN ACHTER

Peter Pauwels kondigt natuurgebied op stort aan

Even boffen dat het kiesvee rap van vergeten is...


EERSTE STAP: OPENING ECOTUIN

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Oud-burgemeester Tony Sebrechts (CVP) geeft hier een gerevalideerde Vlaamse gaai de vrijheid bij de opening van de gemeentelijke ecotuin: een eerste stap in de verwezenlijking van het aangekondigde groots natuurproject op en rond de voormalige stortplaats.
Volgende stap was de aanleg van het reebos terwijl ook de stortsite ondertussen was ingekleurd als natuurontwikkelingsgebied.
Tijdens de gemeenteraadszitting van 25 oktober 2001 wordt er nog eenparig beslist ter hoogte van de voormalige zandwinning een waadplaats voor watervogels uit te graven, te voorzien van een opstaande wand om tevens oeverzwaluwen aan te trekken (dit terwijl er reeds plannen circuleerden om vlakbij windturbines op te stellen!).

Na de millenniumwende echter begonnen onze kleurpolitici, groene jongens en meiskens incluis,
stilaan last te krijgen van geheugenverlies, vroegere beloften en afspraken konden ze zich niet meer herinneren maar onderwijl werd er wel koortsachtig gelaboreerd aan bpa's en grs met het oog op de installatie van windmolens en de verkaveling van het beloofde bos ten gunste van KMO-vestigingen. Natuurontwikkelingsgebied plots foetsie... ribbedebie!

Wat zijn beloften van politici eigenlijk waard?


Voor een video met reportage over de voorbije informatieavonden: Klik HIER


 

naar belhamelstartpagina

 

 

even vergelijken...

Huis vergeleken met windturbine.


Wiebe Eekman

Zelfs de Wiebe (PvdA) pakt dezer dagen uit
met een avondvullend programma rond
klimaatproblematiek en alternatieve energie-
voorziening. De windturbines op Wijtschot
(ook in het natuurreservaat) zijn welkom mits
ze geen hinder betekenen voor de omwonenden....

Lijkt ons een eerder zwak en naïef standpunt voor een doorwinterde milieuactivist.