ZITTING 17 DECEMBER 2015

Vandaag een vrij lange zitting met behoorlijk wat oppositiewerk van de linkerzijde.

Belgische tricolore met Franse tekst en onze vergeetachtige raadsvoorzitter

Wat direct opvalt: de roodklauwende leeuw doet opnieuw zijn intrede in de raadzaal maar die 'snode' daad moet blijkbaar direct gecompenseerd worden door toevoeging van een tweede tricolore waarvan de Franstalige opschriften dan nog duidelijk zichtbaar gedrapeerd moeten zijn...

Wij dachten toch dat er al een tijdje geen belgicistische meerderheid meer zetelt in de raad.

En ja, natuurlijk ook onze verstrooide gemeenteraadsvoorzitter die voor het derde jaar op rij 'vergeet' een tweede verslaggevingsronde voor de bestuurders van de intercommunales te agenderen. Misschien eerst de sossen nog eens laten scoren met een klacht bij de gouverneur?

De tribune is goed gevuld, hoofdzakelijk met mensen die via de aangekondigde interpellatie van Monik van den Bogaert (sp.a) iets meer willen te weten komen over de stand van zaken met de stilliggende werken aan de Braembib.
Grote consternatie bij deze mensen (en op de socialistische banken) als dit agendapunt eindelijk aan de beurt is en de bevoegde schepen Luc van Gastel (CD&V) koudweg verklaart dat hij dit punt in de gesloten zitting wenst te behandelen...
Na stevig aandringen van de socialisten geeft de schepen toch een korte uitleg tijdens de openbare zitting.
Bekijk de video "Niet ping-pongen voor publiek en pers" meer naar onderen op deze pagina:


KORPSCHEF OP DE ROOSTER GELEGD

Korpschef Dirk Lemmens

Ook vandaag 3 agendapunten die de lokale politie betreffen: voorlopige twaalfden voor de maand januari 2016, Microsoftlicenties en verdere uitbouw van het vaste ANPR-netwerk.

Het blijken voornamelijk de twee socialistische raadsleden te zijn die met een reeks vragen de bereidwillig aanwezige korpschef bestoken.

De belangrijkste opmerkingen, vragen en antwoorden proberen we weer te geven in onderstaande video.KERKFABRIEKEN OP DE AGENDA...

... dan kun je er gif op nemen dat sp.a met een reeks lastige opmerkingen voor de pinnen komt.

Zo horen we vandaag raadslid Kurt Vermeiren zich afvragen of een investering in een internetaansluiting geen heel ruime opvatting is van het decreet op de erediensten.
Voorts wordt erop gewezen dat er strategische nota's ontbreken en dat de jaarrekeningen 2014 nog steeds niet mee opgenomen zijn in de meerjarenplannen. Het wordt tijd dat de kerkfabrieken nog eens op hun verplichtingen wordt gewezen.

Schepen Erik Block (CD&V) repliceert dat er toch ook inkomsten worden gegenereerd door het alternatief gebruik van kerkgebouwen, concerten b.v. en een internetaansluiting is in deze moderne wereld nog moeilijk uit te sluiten.

In onderstaande video kunt u zelf meeluisteren.


WIJZIGING OCMW-MEERJARENPLAN & OCMW-BUDGET 2016

Ook de OCMW-agendapunten ontsnappen niet aan een reeks opmerkingen vanuit socialistische hoek.
We pikken er de vraag uit over de eventuele verzelfstandiging van rusthuis en thuiszorg.

In onderstaande video hoort u de vraag naar meer informatie dienaangaande van Monik van den Bogaert en de reactie van OCMW-voorzitter Katrijn van Osta (CD&V).


BELASTING- EN RETRIBUTIEREGLEMENTEN

Schepen van financiën Paul Valkeniers (VLD) valt de eer te beurt om deze reglementen toe te lichten.
We hadden de indruk dat deze blauwe schepen best een iets gemakkelijkere zetel ter beschikking zou mogen hebben om deze opdracht tot een goed einde te brengen...

Onvermoeibaar spuit Monik van den Bogaert (sp.a) ook bij dit agendapunt een hoop kritiek op de voorgestelde bedragen en maatregelen.

Enkele losse fragmentjes tonen we in onderstaande video:


MEERJARENPLAN 2014 - 2019 WIJZIGING Nr.6

Zoals bij vorige gelegenheden komt ook nu raadslid Ghislaine Peleman (Vlaams Belang) met een uitvoerige bespreking van dit plan.

De belangrijkste punten hebben we er uitgelicht en als tekst weergegeven in onderstaande video.
De antwoorden van de bevoegde schepen en van de burgemeester kan u dan weer gewoon beluisteren.


GEMEENTELIJKE 'TAXSHIFT ' VOORGESTELD DOOR SP.A

Bij de bespreking van BUDGET 2016 lanceren de socialisten een voorstel van taxshift: een verlaging van de aanvullende personenbelasting die gecompenseerd zou worden door een verhoging van de opcentiemen onroerende voorheffing.

Het voorstel wordt door de overige partijen afgeschoten, dus ook door de kameraden van Groen.

Volg de standpunten in onderstaande video:


"NIET PING-PONGEN VOOR PUBLIEK EN PERS..."

Hieronder de hoger beloofde video over de stand van zaken ivm stilliggende werken aan de Braembib met vraag van Monik van den Bogaert (sp.a) en - nog tijdens de openbare zitting - het voorlopige antwoord van schepen Luc van Gastel (CD&V).

Volgens de schepen is de procedure niet correct verlopen. Stopzetting en spoedige heropstart wordt nagestreefd plus een overlegmoment met de betrokken ambtenaren en de ontwerper.

Tenslotte spreekt burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) de hoop uit dat het begin volgend jaar toch zou moeten lukken om de werken aan de Braembib opnieuw te starten.

De burgemeester roept de gelovigen onder de aanwezigen op om desnoods te bidden voor een spoedige heropstart der werken... met - uiteraard - prompte repliek van socialiste Monik van den Bogaert.

Bekijk de korte video:(ONT?)ROERENDE EENSGEZINDHEID VLD - SP.A !

Socialistisch raadslid Kurt Vermeiren vraagt het college om aan te dringen bij de federale minister van financiën de voorgestelde verlaging van de werkgeversbijdragen tot 25 % in het kader van de taxshift ook toe te passen op de contractuelen te werk gesteld bij de lokale besturen en tevens op een engagement om de duurzame financiering van de pensioenen niet uitsluitend ten laste te leggen van de lokale besturen.

Uitzonderlijk blijkt de liberale schepen van financiën Paul Valkeniers volledig akkoord te gaan met deze zienswijze, alleen wenst hij de hand te houden aan het niet behandelen van bovengemeentelijke materies in de gemeenteraad en stelt voor dat het college zelf een schrijven in deze zin naar de minister zou zenden... Wordt als compromis aanvaard door Kurt.

De quasi volledige discussie kunt u in onderstaande video volgen.
heilvol 2016