ZITTING 3 SEPTEMBER 2015

Lutgard Mertens - De Bois

Bij aanvang van de zitting wordt één minuut stilte gevraagd door voorzitter Gerd Adriaensen ter nagedachtenis aan het zopas overleden eregemeenteraadslid mevrouw Lutgard Mertens-De Bois.

Lutgard de Bois was één van de pioniers van de Schotense afdeling van het Vlaams Blok. Markantste feit uit haar politieke loopbaan: de klinkende overwinning die zij als lijsttrekster behaalde in 2000 met haar Vlaams Blok.
Als klap op de vuurpijl wist ze ook nog meer voorkeurstemmen op haar naam te vergaren dan de zittende burgemeester Tony Sebrechts.

Lutgard de Bois bereikte de leeftijd van 83 jaar.

Op de foto: Lutgard tijdens de gemeenteraad van december 2008 aandachtig luisterend naar een uiteenzetting van fractieleidster M-R Morel.


Onze belhamelredactie biedt de familie en Vlaams Belang Schoten oprechte deelneming aan.

AGBS-JAARREKENING 2014 NIET TIJDIG KLAAR

En uiteraard is Monik van den Bogaert (sp.a) er als de kippen bij om te informeren naar de oorzaak van de verdaging (naar einde oktober!) van het voorleggen van de jaarrekening 2014.

Omdat de BBC-regelgeving ook hier voor de eerste maal dient gevolgd te worden, zo antwoordt financieschepen Paul Valkeniers (VLD), is er enige vertraging opgetreden.

Voor volgend jaar belooft de schepen een stiptere opvolging van de voorleggingstermijn.

1080pHD = geschikt voor weergave 'volledig scherm'.

WEDKANTOREN ONGEWENST IN SCHOTEN, MAAR...

... Schoten zelf heeft niet veel mogelijkheden om het gokfenomeen aan banden te leggen.
Daarom wordt alvast een belasting van 62 euro per maand voorgesteld per wedkantoor. (Dit is het toegelaten maximumbedrag, volgens ons bestuur aan de lage kant om ontradend te kunnen werken)

Monik van den Bogaert (sp.a) heeft naar eigen zeggen een bezoek gebracht aan zo'n Schotens gokkantoor wat aanleiding geeft tot een ludieke discussie wanneer Ghislaine Peleman (VB) eraan herinnert dat politici geen casino's mogen bezoeken...

1080pHD = geschikt voor weergave 'volledig scherm'.

PRIVATE BEWAKINGSDIENST OP OPENBAAR DOMEIN

De raad bekrachtigt het besluit van de burgemeester dat persoonscontrole door een private bewakingsfirma toeliet tijdens het evenement Rock Schoten.

Volgens ons bestuur werken deze private bewakingsagenten discreet, beleefd en voorbeeldig. In zoverre dat ze ook reeds werden ingezet bij Kaddish, waar einde juni problemen waren met ongenode gasten.

Reactie van Monik van den Bogaert: "Die hebben hier blijkbaar veel werk".


OPNIEUW 'T PALLIETERKE TER DISCUSSIE

Aanleiding tot de uitvoerige discussie: een voorstel tot aanpassing van het collectiebeleidsplan (bibliotheekwetgeving) aan het decreet van 6 juli 2012 betreffende Lokaal Cultuurbeleid.

Ghislaine Peleman neemt het op voor 't Pallieterke

De actoren: VB-raadslid Ghislaine Peleman (foto links) die de knuppel in het hoenderhok gooit om vervolgens de raadsleden Sandra Denis (CD&V), Monik van den Bogaert (sp.a), burgemeester De Veuster (N-VA) en Eric de Swaef (groen) te horen kakelen dat de politiek zich niet mag inlaten met de collectiekeuze en dat dit de taak is van de verantwoordelijke ambtenaar en de beheerraad van de bib.

Benieuwd hoe deze 'decreetgetrouwe' politici zullen reageren wanneer er een van hun lievelingspublicaties zou gesaboteerd worden in de bib... wedden dat er dan heel andere geluiden zullen te horen zijn: recht op vrije informatie, geen censuur, de mensenrechten en waarschijnlijk ook W.O.II (niet waar EdSw?)

Schepen Lieven de Smet (N-VA) tracht olie op de golven te gieten door aan te kondigen dat op 6 oktober de beheerraad van de bibliotheek de problematiek rond 't Pallieterke op de agenda zal vinden.

Als laatste spreker Piet Bouciqué (Vlaams Belang) die verklaart dit collectiebeleidsplan niet te zullen goedkeuren omdat het toch niet wordt nageleefd.

<<< Ghislaine Peleman (Vlaams Belang) neemt het onomwonden op voor 't Pallieterke en vraagt de effectieve toepassing van het collectiebeleidsplan.


Enkele fragmenten van de gevoerde discussie kan u hieronder beluisteren:

1080pHD = geschikt voor weergave 'volledig scherm'.

RFID VOOR DE BIB

216.000,00 € is er op het budget van de bibliotheek voorzien voor een zelfscan en een betaalautomaat die operationeel dienen te worden in de heropstartende Braembib.

Dit geautomatiseerd uitleensysteem werkt met Radio Frequency Identification (RFID).

Bestek en raming voor levering en installatie van dit balie-automatiseringssysteem wordt vlot goedgekeurd.


UPGRADE VOOR SCHOTENSE BEELDBANK

De raad keurt de onderhandelde offerte goed voor het leveren en implementeren van software voor de upgrade van de bestaande beeldbank tot een volwaardige erfgoedbank.

Het nieuwe systeem biedt tal van voordelen inzake opmaak en gebruik terwijl het aantal bestandsformaten dat kan opgeladen worden gevoelig wordt uitgebreid: klank en video komt zodoende binnen handbereik.

De meerjarenplanning voorziet 16.456,00 € voor de upgrade + vanaf 2016 jaarlijks 4.745,62 € voor een onderhoudscontract.


ZIJN 'JA' WORDT 'NEEN'...

Bij de bespreking van de heraanleg van voetpaden en parkeerstrook in de Curielaan komt Groen aanzetten met een voorstel tot aanleg van een verkeersdrempel.
De stemming over dit voorstel levert een krachtig en duidelijk "JA" op bij onze burgervader die al dadelijk aan de reactie van de zaal opmerkt dat hij een flater heeft begaan... Na wat gepalaver mag zijn stem omgezet worden naar "NEEN"!

We herinneren ons nog levendig onze belhamel Albert Leenaerts die in de jaren 90 ook een keertje verstrooid was en beleefd vroeg om zijn stem te mogen wijzigen. Vraag werd onmiddellijk afgeblokt met de mededeling: "een eenmaal uitgebrachte stem kan niet herroepen worden".

Ofwel zijn de reglementen veranderd ofwel heeft een burgervader een streepje voor ten overstaan van gewone raadsleden.


VARIA: GROEN WENST DEBAT OPVANG VLUCHTELINGEN

We geven onze bezoekers de kans om mee te luisteren:

1080pHD = geschikt voor weergave 'volledig scherm'.

Sedert enkele maanden verschijnen er drinkwaterflessen met een veelkleurig lintje op de tafels der raadsleden. Nieuwsgierig als we zijn hebben we hieromtrent enkele collegeleden aan de tand gevoeld. Volgens de ene hoeven we hier niets achter te zoeken: gewoon een regenboogkleurig lint.
Volgens een andere zijn het wel degelijk de holebikleuren: "omdat we daarachter staan".

regenboog?


 

 

 

 

BELHAMEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELHAMEL