ZITTING 29 JANUARI 2015

Vandaag gedichtendag, zo dachten wij althans, maar neen, wij dwaalden: in Schoten bleek dit de dag van het Engelstalige lied te zijn... Net voor de start van de raad werden raadsleden en publiek vergast op 'liefde en muziek' met enkele keurig uitgevoerde liederen... maar waarom die uitsluitend in het Engels moesten zijn, dat zal wel een raadsel blijven.

Gelukkig was er ook de heer Marc de Loecht die als winnaar van de wedstrijd “Wie maakt een gedicht voor het trouwboekje?” een romantisch stukje poëzie kon voordragen... in het Nederlands.
We trachten deze opmerkelijke start van de gemeenteraad weer te geven in een kort videofilmpje:

Klik in onderstaande prent om video te starten:

1080pHD

Nogmaals stoelendans bij de CD&V: Raadslid Nico Vissers heeft ontslag genomen en verlaat de politiek.
Zijn opvolgster is Veerle Deparcq, een jonge kracht die reeds 6 jaar ervaring heeft als ocmw-raadslid.

Hieronder een .swf met het ontslag nemend raadslid en zijn opvolgster.
De laatste opname van Nico als raadslid (waar hij samen met zijn fractievoorzitster Ann Pycke met verstomming de hardnekkige oppositietechnieken van socialistisch raadslid Monik van den Bogaert volgt) is opgenomen tijdens de gemeenteraad van vorige maand.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
Hieronder een video met aan het woord Ann Pycke die een overzichtje geeft van de politieke loopbaan van Nico en tevens kort het opvolgend raadslid voorstelt:

Klik in prent om video te starten:

1080pHD

AANVULLING OP DE LOFZANG

Met al dat proza dat Ann hierboven voorleest kunnen we grosso modo akkoord gaan, met ons slecht karakter moeten we er toch enkele puntjes aan toevoegen:
Zo was Nico haantje de voorste om het 'oneigenlijke'(?) gebruik van het spreekrecht door de belhamels te bestrijden en ook definitief te kortwieken.

Niet dat we daarom slechte vrienden zijn geworden, eenieder heeft ten slotte het recht om op te komen voor zijn mening...

Verwonderd hebben we bij vorige gemeenteraadsverkiezingen wel kennis genomen van Nico's standpunt i.v.m. de appartementisering van Schoten: Hij blijkt zich daarover serieus zorgen te maken. De bouw van te veel appartementen dreigt volgens Nico het typische karakter van onze gemeente te verstoren....

Hallo, beste vriend, wie heeft er in het verleden steeds braafjes mee appartementen goedgekeurd? Hofke De Bruyn, villa Luyten, Iepenburg, achtergronden Villa Ullens, de site van het oude zwembad, Borgeind (Hof Legrelle) en ga zo maar door.
Nooit een neen-stem van Nico kunnen noteren!

En, beste, waarom dan juist vóór uw ontslag, in de gemeenteraad geen poging gedaan om de belofte van het college nog eens in herinnering te brengen om iets te ondernemen tegen appartementitis ...?
Schrik dat uw vroegere partijgenoten in toorn zouden ontsteken juist nu ze zo druk bezig zijn met de verkaveling en industrialisering van het voormalige natuurontwikkelingsgebied op 't Wijtschot en met een nieuw groot appartementenproject, ditmaal aan de Vordensteinstraat / Lodewijk Weijtenstraat ...?

Sans rancune, Nico, maar 'moed' stond blijkbaar niet in je politieke woordenboek.


SPORTPROM VZW VERGADERT

En dus moeten er volgens de statuten 9 raadsleden aangeduid worden om de algemene vergadering bij te wonen. De verdeling: N-VA: 3, CD&V: 2, Vlaams Belang: 1, sp.a: 1, groen: 1, VLD: 1.

De stemming is geheim, wat heel wat geloop en getel meebrengt voor de gemeentesecretaris.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


PARKING 'T VEN: AFSCHAFFEN ERFDIENSTBAARHEID DOORGANG

Problemen met de doorgang richting Theofiel van Cauwenberghslei hebben geleid naar dit voorstel tot afschaffing van de erfdienstbaarheid die de doorgang regelde.

Vlaams Belang formuleerde bij monde van Piet Bouciqué enkele pertinente bezwaren:

- eerstens het uitblijven van een bespreking van dit dossier in de raadscommissie Mobiliteit en Toegankelijkheid.

- ten tweede: het negeren van het advies van de Schotense middenstanders (AMBS).

In onderstaande video hoort u het belangrijkste deel van de gevoerde discussie.

Klik in de prent om video te starten:

1080pHD

"MAGER BEESTJE"

Ofschoon verheugd dat het er eindelijk na lang aandringen toch van gekomen is, noemt Kurt Vermeiren (sp.a) de voorliggende 'Visienota Kerkfabrieken' maar "een mager beestje".

Anderzijds geeft hij ruiterlijk toe dat het hier gevoelige materie betreft en de geesten misschien nog verder dienen te rijpen...

Uitdrukkelijk voegt Kurt eraan toe dat zijn tussenkomst hier losstaat van ideologische standpunten, "tegenwoordig misschien meer socialisten die nog ter kerke gaan dan CD&Vers" er schalks aan toevoegend.

We hebben getracht de belangrijkste elementen uit de discussies te monteren tot een beknopt overzichtje.

Klik in de onderstaande prent om video te starten:

1080pHD

In de toelichtingsstukken bij dit agendapunt zat ook de conceptnota 'Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk' door GEERT BOURGEOIS viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand. (deze conceptnota dateert van juni 2011)

En daarin lezen we bovenaan op bladzijde 4 o.m.: "Onbruik van kerkgebouwen moeten we zoveel mogelijk vermijden.....
Tegelijker tijd kampen meerdere maatschappelijke functies - andere erediensten....... - met ruimtetekort."

We hoeven er geen tekeningetje (met minaretjes) bij te maken in welke richting minister Bourgeois blijkbaar een oplossing gaat zoeken....


BIJKOMENDE AGENDAPUNTEN INGEDIEND DOOR SP.A

Monik van den Bogaert vraagt hoelang 'Huis van het Kind' nog in de Curielaan zal gevestigd blijven en wanneer er een dossier zal voorgelegd worden om te starten met de aanpassingswerken van Gelmelenstraat 1.

Kurt Vermeiren van zijn kant vraagt toelichting bij de omzetting van de Gesco-statuten in contracten van onbepaalde / bepaalde duur.

Onderstaande video behandelt deze 2 toegevoegde agendapunten:

Klik in onderstaande prent om video te starten:

1080pHD

VARIA

"GEHEIME SCHEPEN VAN ENGELSE AANGELEGENHEDEN" ?

Raadslid Piet Bouciqué (Vlaams Belang) kwam nog eens terug op de vertoning ter gelegenheid van gedichtendag net voor de start van deze zitting.

Koor en muzikant met inderdaad mooie muziek en zelfs 4 jonge dames die klonken als engeltjes in de hemel.... maar waarom moest dit zo nodig eentalig in het Engels? zo wenste Piet te weten. Een gemiste kans om nog eens te putten uit onze rijke Vlaamse liederenschat!

Vroeger hadden we hier nog een schepen van Vlaamse aangelegenheden, ging Piet verder, is die nu misschien vervangen door een geheime schepen van Engelse aangelegenheden?

Schepen Lieven de Smet (N-VA) antwoordde dat hij niet op de hoogte was gebracht van de aard der liederen die ten gehore zouden gebracht worden. Een volgende maal zal hij het beter proberen voor te bereiden.Een gemeenteraad met een duidelijke Vlaams-nationale meerderheid blijkt niet in staat om op gedichtendag een strijdbaar Vlaams gedicht te brengen...

Belhamel geeft het goede voorbeeld:

Gedicht van René de Clercq