ZITTING 4 SEPTEMBER 2014

Nieuw gezicht op de schepenzetels tijdens gemeenteraad: Katrijn van Osta (CD&V). Zij volgt partijgenote Vera Smets op die ontslag nam als OCMW-voorzitter.
Katrijn wordt zo automatisch Schepen van Sociale zaken en kan in die hoedanigheid de gemeenteraden bijwonen zonder evenwel stemgerechtigd te zijn. (Geen lid van de gemeenteraad)

De belhamelredactie wenst Katrijn veel succes bij de uitoefening van de gewichtige taak als schepen en OCMW-voorzitter.

Katrijn van Osta, de nieuwe schepen van Sociale Zaken

Zoals het een verkapte vakantiezitting past ontbreken er 5 verkozenen bij de start van de zitting.

Monik van den Bogaert (sp.a) bijt de spits af met een krachtig protest omdat ze nog steeds geen antwoord heeft ontvangen van schepen Luc van Gastel (CD&V) op één van haar vragen...

Ook de vlijtig aanwezige corpschef Dirk Lemmens wordt grondig op de rooster gelegd en verklaart uiteindelijk steeds bereid te zijn nieuwe aanwervingen bij de politie aan de gemeenteraad te komen voorstellen.

 

Veel interessants viel er overigens niet te rapen bij de officiële agendapunten, de varia daarentegen brachten wat leven in de brouwerij.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


SOLIDAIRE KRUIDENIER - NOG EVEN GEDULD

Onenigheid tussen de partijen maakt dat dit punt 7 van de agenda <Gebruiksovereenkomst Pastorij Bloemendaal> wordt verschoven naar een latere datum.


ENAXI ONDER DE DRUP ?

De vzw ENAXI Jeugdtoneel krijgt nu 2 opbergruimtes toegewezen in de gebouwen van De Breker mits een jaarlijkse huurprijs van € 200.

Geen sanitair, geen water of verwarming. Waterdichtheid niet gegarandeerd...


HEROPENING BRAEMBIB NOG NIET VOOR MORGEN

Eric de Swaef (Groen) vraagt ter gelegenheid van agendapunt 11 <Aankoop boeken voor Bib> wanneer nu eindelijk de werken aan de Braembib herstarten... Meteen springt ook Kurt Vermeiren (sp.a) op de interpellatiekar omdat hij weet heeft van bouwplannen op de plaats van de voorlopige bib: "Kan de voorlopige bib blijven, ook als de renovatiewerken te lang blijven aanslepen?"

Volgens schepen Luc van Gastel (CD&V) is er geen probleem: "Zolang als nodig kan de bib daar blijven, het huurcontract is maandelijks verlengbaar."


BETERE VERF VOOR WEGMARKERINGEN

Op rotondes vertonen de thermoplastische wegmarkeringen snel barsten en scheuren vanwege de wring- en torsiekrachten van (zware) voertuigen op lage snelheid.

Ons bestuur stelt voor de rotondes aan Verbertstraat en Kasteeldreef met 'Triflex' te behandelen. Meerprijs voor deze slijtvaste verf: € 12.419,15 btw en afschrapen bestaande markering incluis.

Monik van den Bogaert (sp.a) wil weten of we waarborgen hebben dat deze dure verf inderdaad zoveel beter is en of die ook jaarlijks moet hernieuwd worden...

Schepen Wouter Rombouts (N-VA) antwoordt dat die verf uiteraard langer zal moeten meegaan, anders wordt daarvoor geen 3 maal hogere prijs betaald.


LUC VAN GASTEL (CD&V) = BELHAMELPROPAGANDIST ?

Luc van Gastel belhamelpropagandist?

"Ik heb alle video's nog eens bekeken die Belhamel op YouTube heeft staan" aldus een plotse uitlating van schepen Van Gastel.

Bedankt voor de onbetaalde reclame, Luc.

Veel vrije tijd moet de schepen wel hebben: Belhamel heeft immers reeds 129 video's op zijn YouTube-kanaal staan waarvan er verschillende een kwartier tot een half uur duren....

En niet in slaap gevallen, schepen? We wisten nog niet dat we zulke fanatieke kijkers hadden voor onze YouTube-filmpjes!


DE VARIA

BURGEMEESTER BIJ CATHY BERX OP SCHOOT

Op 10 september wordt onze burgemeester bij de gouverneur verwacht om een en ander te vernemen over een eventuele stroomonderbreking bij elektriciteitsschaarste in de komende wintermaanden.

Kurt Vermeiren (sp.a) vraagt of er in Schoten reeds aan een noodscenario wordt gewerkt en of het niet aangewezen is een gemeenteraadscommissie bijeen te roepen zodra het Schotense afschakelplan is gefinaliseerd en dit alvorens ermee naar de media te stappen...

Kurt (gelukkig niet altijd van humor gespeend) die terloops van "op schoot zitten bij de gouverneur" had gesproken kreeg volgend antwoord van zijn burgervader: "ik weet niet of zij gelukkig zal zijn als ik op die schoot ga zitten" {voor bezoekers van buiten Schoten: onze burgemeester neigt naar het volslanke type} en verder:"Nu weten we nog niet welke cabines in aanmerking komen. Best inderdaad een raadscommissie samenroepen als we de nodige gegevens hebben.
Maar maak u geen illusies: de pers weet het meestal sneller, zelf hebben we ook via de media kennis moeten nemen van het afschakelplan."

DE GROSBRIEF

Eric de Swaef van Groen wil de ontwikkelingssamenwerking mitsgaders de erbij horende subsidies nog eens oprakelen naar aanleiding van een schrijven aan de gemeenteraad uitgaande van de GROS.

Het groene raadslid betwijfelt zelfs of al de raadsleden zich wel de moeite getroost hebben om die brief van de GROS-voorzitter te lezen.

Eric schijnt wel begrepen te hebben dat het ogenblik nu niet geschikt is om daarover diepgaand te discuteren en besluit met de verklaring dat hij dit onderwerp volgende maal als agendapunt zal indienen.

ZANDHOPEN

Nadat Kurt Vermeiren (sp.a) schepen Luc van Gastel (CD&V) nog eens het vuur aan de schenen had gelegd met vragen rond de plannen van het college voor zaal Forum is het de beurt aan Peter Arnauw (Groen) die uitleg vraagt over de zandhopen die her en der in Schoten verschijnen.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerNaast Hoogmolenbrug bij de firma Van Pelt blijkt dat baggerspecie te zijn uit het Kempense kanaal, daar opgeslagen om te ontwateren.
Op Borgeind betreft het voorlopige stockering van grond die vrijkomt bij grote werken in de gemeente (Klarre Warre). Te gepasten tijde wordt die grond terug weggevoerd.