ZITTING 27 FEBRUARI 2014

Sleutelbloem

Uitzonderlijk hoge wintertemperaturen.

Paasbloemen, sleutelbloemen en noem maar op verblijden ons reeds met frisse kleurtinten.... en daar bovenop nog de triomfantelijke aankondiging van onze mediterrane premier:

"Belgium is back."
Jawel, België volgens Di Rupo opnieuw een stabiel land met een performante economie in het hart van Europa!

De groei wordt onverminderd aangezwengeld, we hebben onze geloofwaardigheid terug en genieten het vertrouwen van de financiële markten.

Kan het nog beter?

Wel even opletten lieve bloemetjes en dito premier met roze strik: vóór 25 mei kan het nog stevig gaan vriezen...

SOCIALISTISCHE KLACHTEN BIJ GOUVERNEUR LEVEREN RESULTAAT OP

In eigen gemeente zijn het alweer de twee socialistische raadsleden die met hun onverpoosde oppositieijver ervoor zorgen dat er geen raadsleden kunnen indommelen.

Zowaar heeft de socialistische fractie, mede door klachten in te dienen bij de gouverneur, het gedaan gekregen dat er eindelijk (weliswaar bijna een jaar te laat) verslaggeving door bestuurders van de intercommunales op de agenda prijkt.

Wel curieus dat diezelfde socialisten toen ze de voorbije legislaturen mee in de meerderheid zaten helemaal geen problemen hadden met het alles behalve correcte verloop van die verslaggeving en zich mede met de andere meerderheidspartijen verkneukelden in de soms drieste manier waarop de twee vorige burgemeesters onze vlotte spreekrechtbeoefenaars de laan uitstuurden toen die wezen op de ongehoorde vertraging (vaak ook gewoon schrapping!) van de voorgeschreven verslaggeving.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Over vier van de acht intercommunales wordt vandaag verslag uitgebracht door bestuurders.

Het verslag over de vier andere intercommunales wordt verwezen naar de komende maanden.

Raadslid Kurt Vermeiren (sp.a) verwijst aansluitend nog naar zijn klachten bij de gouverneur en vindt de uitvluchten waarmee het college zich tegenover de gouverneur uit de slag probeert te trekken beneden alles....

Meer over de verslaggeving in onderstaande video.


Video geschikt voor weergave 'volledig scherm' (1080pHD).


Klik daartoe rechtsonder op de ruimte tussen de 4 winkelhaakjes >>>

 

OP EEN DRAFJE

kunnen we de rest van de agenda overlopen:

- Onze lokale politie vraagt toelating om een nieuwe kleine bestelwagen aan te kopen uitsluitend bestemd voor logistieke doeleinden, dus geen politieuitrusting met striping nodig.
Raming: 20.000 € btw in.
Punt wordt verdaagd om eerst de aanbevelingen van de milieudienst te kunnen onderzoeken.

- De gemeenteraad neemt akte van de aanstelling van een commissaris-revisor voor het Autonoom
G
emeenteBedrijf Schoten (AGBS).

- Een princiepsbesluit wordt getroffen aangaande toekenning van een buitengewone toelage ten bedrage van 23.886,83 € aan Chiro Antoontje voor verbouwingswerken aan de lokalen in Antoon van Dijckstraat.

- Een kleine aanpassing van het reglement Zomertent 2014 en openverklaring van 3 betrekkingen sergeant bij de brandweer.

- Na het uitstel vorige maand wordt uiteindelijk goedkeuring verleend aan de lastvoorwaarden en gunningswijze voor installatie van een klantbegeleidingssysteem in de wachtruimten.
Raadslid Kurt Vermeiren (sp.a) blijft erbij dat er niet genoeg moeite is gedaan om een 'open bron' systeem te promoten.

- Ditmaal geen kritiek van de socialisten: raadslid Monik van den Bogaert wenst het college zelfs proficiat met "een zeer goed onderbouwd dossier" voor de aankoop van ecologische onderhoudsproducten voor gemeente- en politiediensten.

- Voorts worden nog enkele dossiers goedgekeurd betreffende wegenwerken, openbare verlichting en rioleringswerken. Vooral de geplande werken in Wilgendaalstraat en wijk Klarre Warre gaven aanleiding tot heel wat opmerkingen vanuit de oppositie.

Enkele in het oog springende tussenkomsten, verklaringen of reacties hebben we op video kunnen vastleggen.

Komen aan het woord:
raadslid Kurt Vermeiren (sp.a),
schepen Paul Valkeniers (open VLD),
raadslid Eric de Swaef (groen),
schepen Luc van Gastel (CD&V),
voorzitter Gerd Adriaensen (CD&V)
schepen Wouter Rombouts (N-VA)
en schepen Erik Block (CD&V).

 

Geschikt voor weergave 'volledig scherm' >>>

 


Monik van den Bogaert van sp.a

Socialistisch raadslid Monik van den Bogaert zat met een zware verkoudheid opgezadeld.

Met het vele hoesten werd haar oppositiewerk er niet gemakkelijker op...

Spoedig er weer bovenop, Monik.
Gemeenteraad Schoten

Kijkje in de raadszaal.Voorzitter Gerd Adriaensen en secretaris Nicole Verhoeven.

Raadsvoorzitter Gerd Adriaensen (CD&V) en gemeentesecretaris Nicole Verhoeven.
Voor commentaren en kritiek is het meestal uitkijken richting socialisten.