ZITTING 25 APRIL 2013

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Zoals ieder jaar in april heeft Rode Kruis Vlaanderen post gevat bij de ingang van de raadszaal om steunstickers aan de man/vrouw te brengen.

Voorzitter Hugo, duvel-doet-al Mia en Luk Caals zorgen voor een vlotte verkoop.


Vandaag wordt het spreekrecht van het publiek nog eens gehanteerd!
Mevrouw Snoeck stelt ons college enkele pertinente vragen betreffende agendapunt 2: de krachtlijnen van het nieuwe beleid.

Verder opmerkenswaardig: voor de eerste maal noteren we uitvoerige uiteenzettingen van NVA-schepenen.

De socialisten blijven moeilijk doen met lastige vragen en ellenlange tussenkomsten. Dat raakt klaarblijkelijk maar niet verteerd dat ze nu minstens 6 jaar lang niet mee in de kaas kunnen zitten.


Verheugd en blij verrast van nog eens een (nieuwe) Schotenaar het spreekrecht te horen beoefenen.

Deze mevrouw Snoeck is blijkbaar niet op haar tong gevallen en weet haar tekst klaar en duidelijk ten gehore te brengen.
Maar zij kreeg net als de belhamels geen directe reactie, ook niet tijdens de behandeling van het punt..... Wachten dus op schriftelijk antwoord? Of wordt ze evenzo compleet genegeerd?


Om enkele fragmentjes te beluisteren op startknop klikken >>>

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


SPA START ZITTING MET EIS OM EINDELIJK ANTWOORD TE KRIJGEN

Socialistisch raadslid Kurt Vermeiren vindt het welletjes met het getalm rond zijn vraag over de foute info op de gemeentelijke webstek betreffende het collegebesluit (besluit dat nergens te bespeuren is) rond de verwijdering van de koninklijke staatsieportretten en de vervanging door werken van Schotense kunstenaars. Na 3 maanden wachten wenst hij eindelijk antwoord.
Klik op startknop linksonder om mee te luisteren >>>

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


KRACHTLIJNEN VAN HET NIEUWE BELEID

De oppositiepartijen Vlaams Belang, Groen en spa brengen bakken kritiek op de voorliggende krachtlijnen : te weinig concreets, heel wat omfloerst en haast geen (kracht van) verandering.

Deze tussenkomsten en toelichting door de burgemeester hebben we beknopt trachten weer te geven in een video.

Klik in de video om te starten:


Kleine fout opgetreden bij het comprimeren van de video.
Dit is de juiste schrijfwijze voor Yongle Dadian:
永乐大典 


We zijn hier op de redactie net niet van onze stoel gedonderd bij het vernemen dat Kurt zich ergert aan de "appartementisering" van Schoten.....

Hallo, Kurt, waar hebt gij de voorbije zes jaar gezeten? Was dat niet gezellig tussen ongeveer dezelfde "projectontwikkelaars en immobiliënmakelaars"?

Enne hebt gij in het verleden niet steeds appartementsblokken met de glimlach mee goedgekeurd? Hofke Ullens, Borgeind, Zwembadsite om er maar enkele te noemen..

En hebben onze Vlott-raadsleden en spreekrechtbeoefenaars ooit op steun mogen rekenen vanuit uw fractie toen ze ten strijde trokken tegen de schandalige appartementitis die onze gemeente teistert?

Geef toe, waarde vriend, dit is wel een erg late bekering.

 

Zelf hebben we de krachtlijnen uiteraard ook doorgenomen: hoogst tevreden met enkele opmerkelijke intenties.

- Op bladzijde 3 onder IV is zo o.m. te lezen dat ons bestuur naar de Schotenaar wil luisteren en gaat zorgen voor een correct inspraakbeleid !
Te mooi om waar te zijn: in de toekomst gaan we dus misschien antwoord krijgen op onze vragen vanuit de publieke tribune.

- Nog beter op bladzijde 5 onderaan: ". . . . en moeten we misschien de stap durven zetten naar een doorgedreven associatie of zelfs een fusie van onze eigen Schotense politiezone met een andere zone?" En zeggen dat onze eigenste belhamel Albert Leenaerts 15 jaar geleden als raadslid werd uitgelachen en belachelijk gemaakt (solitaire kl . . t en andere lieflijkheden) met krek hetzelfde voorstel....
Enfin, beter laat dan nooit tot juiste inzichten komen.


Enkele van de tussenkomsten van belhamel uit het verleden: 27 jan 2005 en 27 okt 2005

- Verder op bladzijde 6 onder 'Openbare Werken': "We besteden extra aandacht aan het onderhoud van ons grachtenstelsel".
Nog zo een punt waar raadslid Leenaerts destijds vergeefs aandacht voor vroeg.

- Op bladzijde 8 onder 'Milieu & Duurzame Ontwikkeling': "Reduceren / optimalisatie (met minder energieverbruik) van de openbare verlichting".
Alweer een punt waarvoor onze spreekrechtbeoefenaars jarenlang tevergeefs aandacht hebben gevraagd. Schijnt nu sedert een jaar eindelijk voorbereidend werk van gemaakt te worden.

- Op bladzijde 15 dan: ". . . . willen we binnen de budgettaire mogelijkheden één of meer hondenloopzones of -weiden realiseren . . . "
20 jaar lang heeft onze belhamel zijn kas afgedraaid om op dit gebied iets los te krijgen. Zal het nu lukken?

 

Onze grootste ontgoochelingen in deze krachtlijnen:

- de verkaveling van de voormalige stortterreinen op Wijtschot voor bedrijventerrein.

Wordt dus toch uitgevoerd, de groengordel in ontwikkeling aldaar wordt alzo definitief de nek omgedraaid. Hier neemt het briesje der verandering de kracht aan van een orkaan die alle groene beloften zal wegblazen.

- de blijvende instroom van vreemdelingen.

Lezen we op bladzijde 14 niet: "Ook Schoten is meer en meer gastheer voor gezinnen die afkomstig zijn uit andere culturen en streken."?
Ons nieuw bestuur staat dus pal achter het lakse migratiebeleid van de opeenvolgende federale regeringen.
Binnenkort dan ook Antwerpse multikultoestanden in onze 'schone bloemengemeente'?
Onze bestuurders moeten de bevolking toch eens uitleggen hoe men tegen wil en dank GASTHEER kan (of moet) zijn !

- de financiële toestand niet erg duidelijk:

Er wordt wel beloofd dat de gemeentebelastingen niet zullen stijgen ("tenzij externe factoren ons dwingen" !!!) anderzijds kan een goede verstaander op pagina 2 lezen dat de retributies fors de hoogte gaan inschieten. . .

Over de afbouw van de behoorlijk hoog opgelopen schuldenberg wordt met geen woord gerept.
(20.635.478 € bedroeg de Schotense schuld in 2011, dit is 612 € per inwoner. Bron: Vlaamse Overheid.)


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


- De eretitel van gemeenteraadslid wordt bij eenparigheid van stemmen toegekend aan gewezen Vlaams-Belangraadslid mevr. Lutgard de Bois.

- Het gebruiksreglement voor verhuur van de festivaltent die dit jaar een hele poos blijft staan (Hello Schoten - Parkhappening) wordt goedgekeurd.
De partij Groen begrijpt niet waarom politieke en godsdienstige organisaties hier geweerd worden.
Er wordt aangedrongen om het parkeren onder de beukenbomen van de Kasteeldreef zo veel mogelijk te beperken.

Prompt wordt het erbij horend retributiereglement 'Gebruik Zomerhal 2013' eveneens goedgekeurd.

- Volgt een ganse reeks geheime stemmingen ter aanduiding van volmachtdragers, afgevaardigden en commissarissen.

- Oprichting van een Gemeentelijke BegeleidigsCommissie (GBC) wordt goedgekeurd. Deze commissie zal rond mobiliteit actief zijn.

- Vervolgens wordt een reeks werken goedgekeurd.
"Leveren en Plaatsen van Aanduiding Hydranten" levert commentaren op wat betreft de prijs. Dit punt wordt uitgesteld voor nader onderzoek en bijkomende informatie.

- Definitieve vaststelling RUP Koningshof krijgt goedkeuring.

- Om te eindigen nog de aangekondigde interpellaties van de socialisten.

  • 1: Kurt Vermeiren blijft aandringen op het versturen van een protestbrief vanuit de gemeenteraad met het oog op het behoud van de Schotense Werkwinkel.

    Schepen Wouter Rombouts leest de brief voor die het college reeds verstuurd heeft richting VDAB.

  • 2: Monik van den Bogaert vraagt gelijkschakeling van de fietsvergoeding tussen politie- en gemeentepersoneel = optrekken vergoeding gemeentepersoneel van 0,15 naar 0,20 € / km.

    Kan onderzocht en besproken worden volgens schepen Paul Valkeniers (VLD).

Wie nog niet uitgekeken is op onze politici kan hieronder terecht voor een video over deze interpellaties. Klik in de video om te starten.

 

Merho bij "de Kiekeboes" op Deuzeld

Vergeet onze video met de Kiekeboes niet te bekijken! Zie hieronder: