ZITTING 27 SEPTEMBER 2012

Vandaag laatste zitting voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.

Er hebben zich geen spreekrechtbeoefenaars aangemeld.

Vooreerst de eedaflegging van Karel Blockx (Vlaams Belang), de opvolger van Tim Willekens die verhuisd is en niet langer in Schoten woont.

 


 


 

 

Rechts: rollover met het kersverse raadslid Karel Blockx >>>


NIEUWE BATTERIJEN

Na goedkeuring van het verslag van 9 september krijgen we te horen dat de batterijen voor de noodvoeding in het nieuwe politiegebouw dienen vervangen te worden. (Agendapunt 3)

Nauwelijks 4 jaar hebben ze gehaald terwijl de normale levensduur - zoals vermeld in de toelichting - 8 jaar zou moeten zijn.

Geen enkel raadslid had vragen bij deze abnormaal snelle sleet en ook over de eventuele oorzaken werd met geen woord gerept.
Te vervangen voor de prijs van 7.488,09 euro.


PIJPESTROOTJE (VOORLOPIG?) AFGEVOERD

Voor de nieuwe straat in de verkaveling Kruiningenstraat wordt de naam 'Uranusstraat' voorgesteld. (punt 6)

Eveneens op advies van de cultuurdienst, milieudienst en Scot wordt in de verkaveling Zilverstraat 'Pijpestrootjesweg' voorgesteld. (punt 7)

Deze mooie Nederlandse naam blijkt echter niet in de smaak te vallen bij burgemeester Hendrickx (CD&V). Dit punt wordt uiteindelijk verdaagd om de naamgeving opnieuw te bekijken.

Geen pijpestrootje voor Harrie, misschien iets meer Engels?


TIJDSCHRIFTEN VOOR DE BIB (punt 9)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hierboven op startdriehoekje klikken om de video te bekijken.


ONROEREND ERFGOED STROOIT ROET IN ETEN

Onder agendapunt 13 wil het schepencollege het buitenschrijnwerk van het oude gedeelte (geklasseerd!) van ons gemeentehuis vernieuwen en tevens isolerende beglazing plaatsen.

Dit botst echter op een veto van de dienst onroerend erfgoed (volgens schepen Van Gastel een dame die zelfs de moeite nog niet heeft gedaan om zich ter plaatse te komen vergewissen van de erbarmelijke toestand van het schrijnwerk).

Er wordt dan ook een voorstel tot verdaging van dit agendapunt aan de raad voorgelegd. Gezien de hoogdringendheid kan schepen Luc van Gastel (CD&V) echter niet instemmen met de verdaging en hij zal zich samen met de oppositie onthouden bij de stemming.


ALWEER BIJKOMENDE KOSTEN NIEUWE VLEUGEL GEMEENTEHUIS

Voor zonwering aan de achtergevel (punt 15) worden de kosten geraamd op € 7.598,80.
De temperaturen op zomerse dagen zijn immers niet te harden en de zichtbaarheid van de computerschermen in die enorme glazen visbak laat ook al te wensen over....

Raadslid Jos Meeus (Vlaams Belang) vindt het al te gortig en leest voor uit een interview met de architecten Bilquin en Serck: "Vrees voor oververhitting is ongegrond. De metaalcoating in het glas en de zonneblinden samen met het gesofisticeerde nachtventilatiesysteem zullen de temperatuur onder controle houden".

Verder citeert Jos nog onze heer burgemeester aan het woord in de Info Schoten: "Het is geen prestigeproject. Het vernieuwde gemeentehuis zal een verbetering zijn voor zowel bezoekers als ambtenaren".

Het VB-raadslid vraagt of de architecten niet moeten opdraaien voor deze zoveelste meerkosten.

Helaas uitgesloten volgens schepen Luc van Gastel (CD&V) omdat met het architectenbureau reeds een dading werd afgesloten 'tot slot van alle rekeningen'.


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player