ZITTING 6 SEPTEMBER 2012

De 26 agendapunten werden vandaag op een drafje afgehandeld.

Enige uitschieters waren Albert Leenaerts met zijn spreekbeurt over de perikelen rond onze leeuwenvlag (op jeugdkampen) die in sommige Waalse gemeenten als ordeverstorend wordt beschouwd en dus verboden wordt.

Ook ons Vlott-raadslid Ann Boden zorgde voor enig vuurwerk met een interpellatie en twee variapunten.

Hier de tekst van Belhamel Albert zijn tussenkomst vanuit de tribune:

Punt 27: DE WAALSE HAAN IN SCHOTEN

Beste raadsleden, ik draag hier een petje van Monschau met een Vlaamse Leeuw erop, ik hoop dat dit niemand provoceert.

Wallonie, terre d’acceuil. Hoe zouden we dit in het Nederlands vertalen ? Alleszins niet door ‘gastvrij’ want verschillende Waalse gemeenten vinden het blijkbaar nodig om Vlamingen te discrimineren als ze zich als Vlaming durven ‘uiten’.
Belhamel Albert Leenaerts aan het woord in de gemeenteraad
In de Ardense gemeente Jalhay ontstond er zowaar een communautaire rel omdat ‘n brave én nietsvermoedende KSJ-leider de officiële vlag van zijn én onze gemeenschap op zijn kampterrein durfde hijsen. Hun elektriciteit werd daarvoor prompt afgesloten.

Toen bleek dat er in verschillende Waalse gemeenten een reglement werd aangenomen om onze Vlaamse Leeuw te verbieden als ‘provocerend’. Andere vlaggen ontsnappen blijkbaar aan deze hetze.

In Houffalize moeten jeugdbewegingen zelfs een contract ondertekenen dat hen verbiedt deze 'oorlogsvlag' te hijsen.

Argeloze burger, zulk ‘n rel kan enkel in België vermoedt u ?  Wel, dan doolt u, want het gebeurt ook elders, maar dan spreken we over gebieden die al dan niet officieel in staat van oorlog met elkaar verkeren.

In Noord-Korea reageren ze ook zo op de Zuidkoreaanse vlag, of in de Palestijnse gebieden vinden ze de Israëlische vlag eveneens ‘provocerend’, en wie herinnert zich nog de Griek die op Cyprus, in een life-uitzending, werd doodgeschoten omdat hij een Turkse vlag wilde strijken?

Weet ge, ik ben met Vlaanderen Vlagt nog in Wallonië gaan vlaggen met de oude vaan der Dampières, Graven van Vlaanderen en Markgraven van Namen: Onze Vlaamse Leeuw met een rode bastaardstreep.
Dat heeft me heel wat uitleg gekost, in ‘t Frans uiteraard want hun Waals ken ik niet. Wat is dat toch met onze Waalse vrienden wier verleden zo nauw met het onze verbonden is.

Dat ze rap naar La douce France verhuizen, daar zullen ze vlug leren beseffen wat ze, behalve de centen, aan ons zullen missen.

Ik vind dat wij hen het nodige respect moeten bijbrengen voor onze officiële symbolen, onze taal, onze geschiedenis, en voor velen zelfs hun eigen Vlaamse afkomst.
Dat gaan ze nooit leren als wij alles zomaar over ons heen laten gaan en dit is nu weer zo’n typisch voorbeeld van mismeestering.
Als België nog iets wil betekenen dan moet het zich krachtig verzetten tegen dergelijke uitingen van officieel en gelegaliseerd misprijzen.

Daarom raden wij onze bestuurders hier in Schoten aan om niet diezelfde weg op te gaan en geen Waalse Hanen te verbieden op ons grondgebied, maar we zouden wel graag zien dat wij onze verdraagzaamheid eens dik in de verf zetten door bvb een gemeentelijk reglement goed te keuren dat wél alle vlaggen van landen, deelstaten, federaties enzovoort zonder uitzondering of betutteling toelaat. Wij hebben hier trouwens een voorbeeldfunctie als gemeente die een wereldfestival herbergt.

Dit is dan een voorzet aan onze Schepen van Vlaamse aangelegenheden en Jeugd.

Tevens zouden wij onze jeugdigen stellig ontraden om in zulke gemeenten op kamp te gaan waar ze hun Leeuwenvlag niet ‘onvoorwaardelijk’ mogen hijsen.
Het is toch godgeklaagd dat onze vlag als ordeverstorend wordt beschouwd. Hoe dan wel ?
En als er al mensen dit zo zouden ervaren, mag dit dan zomaar bij reglement verboden worden ?
Geldt dit enkel maar onze vlag of is het evenzeer provocerend om Vlaamse kampliederen te zingen, konijn op Vlaamse wijze te bereiden, Vlaamsche Leeuwbier te drinken, te fietsen als een Flandrien …of zelfs Algemeen Nederlands te praten ?

Een fier volk voelt zich gekwetst door dergelijke reglementering en laat dit niet zomaar passeren, maar och ja, wij zijn maar Vlamingen. Pacificatie, daar gaat het om, daardoor  zijn we zelfs al niet meer welkom in Sint Genesius Rode, Linkebeek enzoverder…. om te Gordelen.

Tussen twee haakjes: ’t Pallieterke is na Knack zowat het enige medium dat er de aandacht aan heeft besteed die het onderwerp verdient, maar dat zult ge vanuit onze bibliotheek uiteraard nog steeds niet te weten komen zolang gij stamelend bidt of bedelt bij de poort.

Straks op het einde van de zitting na de interpellatie van ons raadslid Ann Boden zal schepen voor Vlaamse Aangelegenheden Maarten de Veuster (NVA) uitvoerig reageren.

Zo beweert hij dat er bij zijn weten nog geen problemen waren voor Schotense groeperingen maar dat de zaak op de agenda zal komen van de eerstvolgende jeugdraad. We zijn benieuwd.

Natuurlijk was er nooit een probleem, maar waarom hebben al die Waalse gemeenten dan hun gemeentelijke reglementen aangenomen om onze vlag te weren?

Iets meer weerwerk om die Waalse onverdraagzaamheid aan de kaak te stellen lijkt ons aangewezen. Ook op gemeentelijk vlak.

Hieronder enkele fragmentjes uit het antwoord van schepen Maarten de Veuster (NVA)

Om video te starten: Klik op driehoekje linksonder.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


VARIA

Raadslid Ann Boden legt de raad nog 2 variapuntjes voor. Het eerste betreffende de vreemdtaligheid op reclameborden en op een OXFAM-kledingcontainer.

In deze raad hebben we al enkele malen gehoord dat onze burgervader en zijn schepen voor Vlaamse aangelegenheden waken over het Nederlandstalige karakter van onze gemeente.Ann Boden met enkele lastige opmerkingen in de gemeenteraad van 6 september

Beide politici zijn blijkbaar zeer druk bezig met hun verkiezingspropaganda want de laatste maanden loopt het echt de spuigaten uit met vreemdtalige affiches op de reclameborden en op de bushokjes.

Op de hoek van de Paalstraat en Rodeborgstraat staat zelfs een tweetalige OXFAM-kledingcontainer met, zoals het past in België, het Frans prominent bovenaan.
Na de Engelstalige FAIR TRADE-bordjes nu dus ook Franstalige mededelingen aan het publiek.

Kan ons bestuur geen telefoontje plegen met Oxfam en die mensen diets maken dat Schoten voorlopig nog niet bij Groot-Brussel hoort?

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Schepen Maarten de VeusterSchepen voor Vlaamse aangelegenheden Maarten de Veuster (NVA) reageert met de stellige belofte morgen OXFAM op te bellen om zo snel mogelijk komaf te maken met deze mistoestand.

 

 

 

 

 

Tweede puntje dat wordt aangekaart: de SPA-folder die de provinciaal georganiseerde samenaankoop van groene energie tracht te kapen om er electorale munt uit te slaan...

Is het nu groene of rode SPA-stroom ?

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ann Boden (Vlott) aan het woord:

Kort geleden werd via de Schotense brievenbussen een lichtgrijs infoboekje verspreid over groepsaankoop van groene energie, een initiatief georganiseerd door het provinciebestuur van Antwerpen met medewerking van het gemeentebestuur van Schoten.

Bij nader toezien blijkt dit echter verkiezingspropaganda te zijn voor SPA-Schoten.

Handig worden de infosessies van SPA en van de gemeente door mekaar geklutst in één en hetzelfde lijstje.

We vinden het uiteraard goed dat SPA ruchtbaarheid geeft aan dit initiatief, minder gelukkig zijn we met de manier waarop dit gebeurt. Nu lijkt het er sterk op alsof de socialisten heel dit initiatief gewoon proberen te kapen voor electoraal gewin.

Wat moeten we denken van zulk een handelswijze?

Dadelijk is al duidelijk dat dit soort vragen niet in dank afgenomen wordt door de leden van de meerderheid. In plaats van te antwoorden openen ze dadelijk het vuur met verwijten dat een dergelijk onderwerp niet thuishoort in de varia.

Schepen Nico Vissers (CD&V) is haantje de voorste en wijst de vraag gewoon af.

Zelfs het GROENe raadslid Eric de Swaef kan lacherig doen over de pad die de socialisten in zijn korf hebben gezet door het logo van GROEN mee boven de socialistische kandidatenlijst te zetten!

Zoveel solidariteit tussen de politiek correcte partijen valt echt wel op. Men zou zowaar gaan geloven dat er reeds voorakkoorden zijn om ten allen prijze de V-partijen na 14 oktober uit het bestuur te weren...