ZITTING 28 APRIL 2005.

Zoals u kan zien is eerste schepen Peter Pauwels present. Wie echter een verklaring of reactie had verwacht op het persartikel van M.Vi. in de Gazet van Antwerpen, zal blijkbaar nog even geduld moeten oefenen.

reklamepaneel

Nr. 32 start vandaag met punt 9: AANPASSING POLITIEREGLEMENT

Onder druk van de overbelasting van gerecht en magistratuur, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, werden sedert 1 april een aantal ‘kleine’ inbreuken geschrapt uit het strafwetboek. Er dreigde dus een toestand van straffeloosheid voor delicten als sluikstorten, nachtlawaai, graffiti, vandalisme…

Het verheugt ons dan ook ten zeerste dat het Schotense bestuur niet bij de pakken is blijven zitten (en zich voor het keren van vandalisme niet voort verlaat op de rijmelarijen van onze jeugdschepen) maar met deze voorgestelde aanpassing wel degelijk de dreigende lacune tijdig tracht aan te vullen.

Jammer vinden we wel dat van deze gelegenheid alweer geen gebruik wordt gemaakt om maatregelen te treffen tegen het aanplakken van pornografische, misleidende en/of aanstootgevende affiches.

Een kleine 10 jaar geleden drong ons voormalig raadslid Leenaerts reeds aan op maatregelen terzake en ook vanuit deze tribune werd er de voorbije jaren al enkele malen actie gevraagd tegen onduldbare toestanden op onze Schotense reklameborden. Inmiddels hebben we al menige misselijk makende copulatieprent of provocerende blootfoto voorgeschoteld gekregen zonder dat we als gemeente ook maar iets konden ondernemen.

Ik vraag me in gemoede af waarom in dit reglement (met tal van aandachtspunten gaande van vermommingen, bloembakken, blaffende honden en kraaiende hanen, baden en zwemmen, kermissen en foren tot en met het aanbrengen van vlugschriften, plakbriefjes en fotografische voorstellingen) er geen plaats zou zijn om ook maatregelen in te lassen die toelaten op te treden tegen aanstootgevende affiches.

Mogen we hier vriendelijk vragen om tegen de volgende herziening – waarschijnlijk bij de vooropgestelde invoering van de administratieve sancties – een clausule te willen voorzien om affiches met b.v. copulaties à la Mexx en Benetton, met een lijdende Kristus voor een damesslipje of met agressieve holebipromotie in de toekomst te kunnen verwijderen en sanctioneren.

Vorige maandag heb ik op een openbare zitting van de erfgoedraad van één onzer schepenen vernomen dat hier op de gemeenteraad wel degelijk rekening wordt gehouden met vragen, opmerkingen en voorstellen vanuit het publiek: ik verkeer dus vanaf nu in blijde verwachting!

niki
ook dat nog
reklame
levi
zever
vangils

Tussen twee haakjes, wat graffiti betreft, op dezelfde erfgoedraad werd een voortreffelijke digitale diareeks gepresenteerd met o.m. een lelijk besmodderde grafzerk aan de zijgevel van de St. Cordulakerk (x-side in rode verf).

xs

Mag dit misschien het eerste onderzoek worden in het raam van dit zodadelijk aangepaste politiereglement? Het is niet omdat door erosie de tekst onduidelijk is geworden dat deze grafstede aan ontering mag prijsgegeven worden. Van een graf wordt afgebleven, en ofschoon sommige belgicisten en multiculturelen dienaangaande misschien andere ideeën huldigen, wensen we ons in Schoten zo’n brutaal vandalisme niet te laten welgevallen.

De reactie van ons college is alweer nihil. Behalve een korte vermelding van burgemeester H.H. in openbare zitting “dat spreker in de tribune dit punt 9 ook al aangesneden heeft” blijven we voor de rest op onze honger. Van christelijk geïnspireerde of nationalistische politici hadden we toch wel enige reactie verwacht of zouden die met oogkleppen rondlopen en de bijwijlen smerige boel op de reklameborden nog nooit opgemerkt hebben?

Hebben we nog punt 26: ADDENDUM bijzondere lastvoorwaarden straatmeubilair, wachthuisjes en stratenplanborden.

In de ellenlange onderhandelingen met Clear Channel over de lastvoorwaarden beperkte alles zich tot de louter financiële kant van de overeenkomst. Ook hier kan het nuttig zijn dat onze gemeente afdwingbare eisen stelt op gebied van vreemdtaligheid en aanstootgeving.

Verder heb ik in heel die correspondentie niets teruggevonden van klachten over het niet aansluiten der verlichting in sommige wachthuisjes en stratenplanborden of over het storende ‘inbranden’ der lampen. Denk daar een volgende maal ook eens aan i.p.v. uitsluitend met financiële transacties in de wiggel te zijn.

De opmerkingen van nr. 32 beginnen kennelijk op de zenuwen te werken bij onze burgervader en hij begint tussendoor naar de secretaris (met chronometer!) te lonken, helaas de 5 minuten spreektijd zijn nog niet vol. Nog even op de tanden bijten dus…

Tegenover de busgebruikers en de adverteerders is dit tenslotte niet erg correct: de eersten missen een stuk comfort als het donker is en de tweeden worden financieel bedrogen omdat zij wel degelijk betalen voor avondlijk verlichte reklame.

In openbare zitting gaat burgemeester H.H. direct in de tegenaanval en vermeldt trots dat iedereen hier toch weet dat er een clausule is opgenomen in de overeenkomst met City Advertising (de voorloper van Clear Channel) die het overdadige gebruik van Engels moet tegengaan! Alsof nr. 32 dat niet zou weten, gewezen raadslid Leenaerts heeft destijds de opname van zo’n clausule nog met verve verdedigd!
Waar onze partij (voeger en nu) blijft op aandringen zijn maatregelen om overtredingen te kunnen sanctioneren. Anders blijft heel die overeenkomst dode letter.

Volgende spreekrechtbeoefenaar is onze belhamel Albert Leenaerts.

Punt 17: AANKOOP EN PLAATSING ALARMSYSTEEM BRANDWEER

Geachte bijna-Collegae Raadsleden:

Zal Schoten het dan nooit leren om zuinig en vooruitziend om te springen met onze zuur verdiende centen? Alweer vraagt het College deze raad om - nu 27.725,11 € + installatiekosten - over de balk te zwieren voor een systeem dat nog niet op punt staat en dat ons computer-afhankelijk wil maken.

Ik vraag mij af wat er gaat gebeuren als Mikey Mouse een brand meldt?
Om zijn wapenvergunning te laten registreren, daar zag een dergelijk gesofistikeerd systeem blijkbaar géén graten in!

Ook de argumentatie: "aangezien de politie plannen heeft tot sluiting van het politiebureel tijdens de nachtdiensten..." snijdt geen hout. Moet onze veiligheid daaronder lijden? Natuurlijk niet, want de intergemeentelijke politiesamenwerking met Brasschaat kan deze lacune 's nachts perfect opvullen.

Trouwens, voor dringende oproepen wil de dienst 100 - na talloze slechte ervaringen - enkel nog communiceren van persoon tot persoon om de verantwoordelijkheden niet op een falend systeem te kunnen afwentelen, en de politie moet sowieso toch worden ingelicht voor de gerechtelijke en administratieve procedures en vaststellingen.

Daarenboven zullen de centrale meldkamer van Wilrijk en het Astridsysteem slechts binnen 2 à 3 jaar operationeel worden, en dan vervalt tevens de thans nog vereiste compatibiliteit met de huidige systemen en technologieën plus de koppeling aan abifire, die de prijs de hoogte injagen. Bovendien blijkt uit een recent rapport van Gouverneur Paulus dat de huidige gemeentelijke indeling van de brandweer wel eens een einde zou kunnen nemen om vervangen te worden door aanrijzones van 12 minuten.

Laat ons dus nog even het hoofd koel houden en de beurs gesloten, want op 3 jaar zal er veel veranderen, en anders staan we weer voor nieuwe kosten. Voorlopig kan het huidige systeem perfect blijven functioneren binnen de intergemeentelijke politiesamenwerking met Brasschaat. We zouden er zelfs mee in het Antwerpse proefproject kunnen stappen dat de aanrijzones uittest.

Een proefballonnetje: laat ons de Brandweer hiér centraliseren, en de politie in Brasschaat, natuurlijk wél met antennes en voorposten in iedere gemeente.

Een complete slag in ’t water want geen enkel college- of raadslid reageert op de opmerkingen of het proefballonnetje van onze belhamel. Niet alleen onbeleefd vanwege onze politici maar ook dom. De toekomst zal uitwijzen dat de weigering om nu over deze problematiek na te denken onze gemeente zuur zal opbreken.


’t Liep danig vlot ende gesmeerd vandaag met de jaknikkerij. Op een drafje werden de 26 agendapunten er doorgejaagd.

Jongens, moet dat een zalig en comfortabel gevoel geven aan ons college om die hele rist punten zo gezwind en zonder noemenswaardige kritische vragen en opmerkingen te zien goedkeuren!

Toch enkele uitschieters melden:

- Bij punt 10 (jaarrekening interlokale vereniging Brasschaat-Schoten) maakte Dirk Gadeyne (Groen!) zijn beklag over veelvuldige afwezigheden van Schotense afgevaardigden op de vergaderingen.

In de tribune dachten we al aan een nieuwe uitval tegen het Vlaams Belang, maar neen, het waren de socialisten die zich geviseerd voelden.

Raadslid Robert Imler bleef nog kalm en sprak van lastige en ongebruikelijke aanvangsuren die voor sommige raadsleden erg moeilijk liggen.

Zijn partijgenoot Raymond Dieltjens daarentegen wond zich behoorlijk op en vond het daarenboven betreurenswaardig dat die ongenuanceerde kritiek juist uit de Groen!e hoek (van linkse geestesgenoten) moest komen.

- De aankoop van een kleine stadswagen voor onze lokale politie (punt 16) zorgde dan weer voor felicitaties vanwege Groen! aan het adres van het schepencollege.

“Voor de eerste maal volgt ons college Groen! in zulk dossier en opteert voor een wagen die voldoet aan de strenge Euro4-norm, proficiat!” aldus Dirk Gadeyne.

- In een recordtempo bereikten we het laatste punt van de openbare agenda: straatmeubilair (punt 26).

Ook hier was het Groen!e Dirk die zich blijkbaar als enige verdiept had in de materie en een 10 minuten lange reeks aanmerkingen uitstortte over de hoofden der raadsleden betreffende de schrapping van een openbaar toilet op het marktplein.

Heel wat penningrapende raadsleden moeten zich hier lekker blauw geërgerd hebben (en zeggen dat die arme stakkerds waarschijnlijk al hoofdpijn hadden van dat aanhoudend jaknikken)!

Geen interpellaties vandaag.