ZITTING 25 SEPTEMBER 2003

Punt 16: HERINRICHTING KINDERBEGRAAFPLAATS

De lamentabele toestand van onze kinderbegraafplaats wordt aangepakt.
Eindelijk . (Tenslotte kan ons bestuur niet in alle disciplines olympisch goud oogsten voor zuivere snelheid, zoals onlangs nog voor de ongelooflijk snelle bijeenroeping van ‘n speciale gemeenteraad op ‘n blauwe maandag in volle vakantiemaand juli én de blitsvlugge inzwering en installatie van een nieuwe schepen. Als er euro’s te rapen vallen voor onze collegeleden, dàn kunnen ze verdraaid toch kwik zijn.)


Niet afdwalen, nr. 32, terug naar de map met toelichtingstukken bij de goed te keuren herinrichting.

Mmm, maar dunnetjes; ons bestuur lijkt weer karig met informatie: zelfs geen plannetje of schetsje te vinden van de herinrichting. Geen schemaatje van de op til zijnde haagbeplantingen... niks daarvan, alleen twee prijsoffertes, eentje voor enkele nieuwe zerkjes en ‘n ander voor 30 ontgravingkistjes.
En daarmee moeten de raadsleden het dan doen
.

Uiteraard weekt dit vragen los bij nr. 32.

ONZE VRAAG: Heeft de gemeenteraad niet het recht te weten onder welke voorwaarden de lijkopgravingen ditmaal zullen plaatsgrijpen?
Hoe het nieuwe beplantingsschema eruit ziet?
Waar de prioriteiten liggen van deze gefaseerde herinrichting?
Wil het college dat vóór de stemming nog even verduidelijken?

ANTWOORD OF REACTIE: (van de heer burgemeester)
De herinrichting wordt gerealiseerd door onze eigen gemeentediensten, met eigen mensen en volgens de geldende reglementen. (Achter concrete antwoorden mochten we fluiten).

Punt 21: ONDERHANDELINGSPROCEDURE AANSTELLING ONTWERPER "BPA STORTPLAATS EN OMGEVING"

Vreemd, vandaag geen spandoeken bij de toegang beneden, geen manifestanten op de trap en in de gang, geen tribune afgeladen vol met vastberaden "stort’n bos"- militanten… het is ooit anders geweest.

Heeft onze vorige burgemeester zich niet welgevallig in de bloemetjes laten zetten, hierachter op de gang, vanwege zijn “stort’n bos” – belofte? En een zekere schepen P.P. stond die niet op de frontpagina van de streekkrant met een groene en wijds over ‘t Weytschot uitstralende armbeweging?

Beide heren hebben onze actievoerders deskundig in slaap gewiegd. De resultaten zijn er nu: ongeveer 7 ha. op en rond het stort moet en zal bedrijventerrein worden.

En onze nr. 32 voort resoluut in de tegenaanval. Zowel op de GRS-toetsingsdag (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan) van 10 mei, in de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) als tijdens de RRO (Raadscommissie Ruimtelijke Ordening) bleek er immers vanuit het publiek belangstelling voor ‘n bos op ‘t stort. Waarom wordt daar geen rekening mee gehouden?

Vervolgens presenteerde hij een bibliografisch lijstje met warm aanbevolen lectuur voor toekomstige stortbeplanters en biogasboeren. Groene mogelijkheden te over voor deze site.

En niet te vergeten de voordelen van bosaanplant op ons stort:

A: Ontlopen van de torenhoge kosten voor bodemsanering en infrastructuurwerken die het bouwrijp maken met zich meebrengen.

B: Na aanplant zeer geschikt als groen compensatiegebied voor ecologische schade veroorzaakt door b.v. de HSL, tweede spoorverbinding, grote ring... of andere ruimtelijke calamiteiten die Schoten nog te wachten staan.

C: Ontstaan van een mooi aaneengesloten zone vol met ecologische gemeentelijke projecten, ja een unieke natuureducatieve site die men ons zal benijden.

Wat de toelichtingnota betreft betreurde nr. 32 het compleet ontbreken van de kostenramingen voor bodemsanering, ofschoon die vlotjes circuleren in de commissies. Ook een woordje toelichting over de contacten en/of afspraken met AVR had niet mogen ontbreken.

Om te eindigen protesteerde onze nr. 32 nog met klem tegen de aanbevelingen van ons college aan de toekomstige BPA-ontwerpers 'Stort en omgeving' om wel degelijk rekening te houden met de doelstellingen en relevante elementen van het nog op te maken GRS Schoten.

Totaal fout want dit GRS zit nog steeds in de richtinggevende fase en zoals de bevoegde schepen zelf verklaarde staat daar nog niets vast en blijven alle mogelijkheden open. Dit BPA dreigt de democratische inspraak bij de opmaak van ons GRS Schoten te doorkruisen. Weg ermee.

ANTWOORD OF REACTIE: GEEN