Enkele trouwe bezoekers vroegen of we geen beeldmateriaal meer hebben van de spannende verkiezingsstrijd in 2006 met de onfortuinlijke Marie-Rose Morel in de hoofdrol. In afwachting van een uitgebreidere dia- en videopresentatie rond de opgemerkte aanwezigheid van MRM in Schoten hieronder reeds een eerste reeks foto's en videofragmentjes dienaangaande:

- klik op onderstaande prent om video te bekijken.

 

- Belhamel biedt u de gelegenheid om dat geniepige bleekgele briefje van uw burgemeester Hendrickx nog eens te bestuderen.

Zo'n moddersmijtend briefje durven ronddelen, dat is een echte tsjevenstreek; nota bene dan nog na het bakken van zoete broodjes met M-R Morel, zo erg zelfs dat het ACW * zich genoodzaakt zag om burgemeester Hendrickx publiekelijk terug te fluiten...!

* “Van dien boer geen eieren. Wie met het Vlaams Belang zijn gemeente wil besturen, kan niet met het ACW-label naar de verkiezingen.” ACW-voorzitter Jan Renders (maart 2006).


Om te lezen klikt u op neven-
staande miniatuurafbeelding:
Harrie Hendrickx moddersmijter


naar IN MEMORIAM M-R MOREL