BELANGRIJK BERICHT AAN ALLE SCHOTENAREN


Aangezien de plaatselijke afdeling van de partij GROEN driftig op hol is geslagen, ja, duidelijke symptomen van ecosurrealisme vertoont, zelfs de geplande windturbines wil offeren op het altaar van het populisme en daarenboven - o gruwel - ook nog scheep wil gaan met een obscuur actiecomiteetje dat het in zijn koker heeft gehaald zich te verzetten tegen de kaalslag en verkaveling van een stuk waardeloos geachte natuur op Wijtschot, heeft het centraal comité van de partij GROEN beslist om in te grijpen ten einde paal en perk te stellen aan deze ongewenste evolutie in de schone bloemen-gemeente Schoten.

Prioritaire actiepunten om GROEN-Schoten opnieuw op de kaart te zetten met een gevoelig opgedreven strijd tegen de CO2-uitstoot:

- Niet alleen de Paalstraat maar het hele centrum van de gemeente, marktplein inbegrepen, wordt autovrij gemaakt.

- Handelszaken dienen in de winter de deuren gesloten te houden en deze mogen maximaal twee maal per uur zeer kortstondig geopend worden om klanten die zich vooraf aangemeld hebben binnen te laten.

- Dieselauto's worden aan de gemeentegrenzen opzij gezet en mogen, mits betaling van zware ecobelasting, voorlopig alleen nog op onpare dagen tussen 6 en 10 uur in de voormiddag gebruikt worden voor dringende aankopen van levensnoodzakelijke door Oxfam fairtrade gecertificeerde producten.

- Ingevolge onze verbintenissen onderschreven in het Marrakesh pact worden onverwijld financiële middelen vrijgemaakt voor de oprichting van minimum 500 nieuwe sociale huurwoningen ten einde de verrijkende instroom van Afrikaanse klimaatvluchtelingen te kunnen opvangen.

- Schoolonderricht wordt volledig toegspitst op de klimaatproblematiek met 2 extra verplichte spijbeldagen per week voor directe acties tegen de klimaatopwarming.

- Oprichting van een gemeentelijke TASK FORCE AGAINST CLIMATE CHANGE die minstens één maal per week zal vergaderen ter vervanging van de tweemaandelijkse 'Raadscommissie Klimaatbeleid'. Aan die armtierige Nederlandse benaming heeft een progressist trouwens ook geen boodschap!

Om deze en nog vele bijkomende acties in goede banen te leiden heeft het opperste orgaan van de partij GROEN (de nomenklatura) beslist dat het charismatische groene boegbeeld Kristof Calvo verkast naar Schoten om daar de leiding in handen te nemen van het verzet tegen de opwarming van het klimaat.

Deze nieuwe start wordt volgende maandag de nodige luister bijgezet met een grote volksvergadering op het marktplein en een aansluitende optocht door de gemeente. (Met groene vlaggen en rode wimpels)
Op kop van deze betoging, zoals aanbevolen door de heer burgemeester, een rattenvanger met fluit, kwestie van de Schotense kinderen ditmaal zonder misleidende info al spijbelend mee te krijgen.


      Dus allen (liefst in groene outfit) op post:
         - maandag 1 april 2019 om 10 uur -
  op het marktplein voor een grootse manifestatie
  ten gunste van het klimaat. Men zegge het voort !


Calvo spreekt in Schoten