3 Windturbines 150 meter hoog voor het Wijtschot


Bekijk hieronder onze video over de infovergaderingenSchepen Erik Block (CD&V) aangeslagen ja, zelfs gechoqueerd... !

..."over de manier waarop het er aan toeging tijdens de infovergaderingen." zo lezen we in de Bode van Schoten van 19 april 2016 onder de titel BOUW WINDMOLENS SCHOTEN MINSTENS HALF JAAR VERTRAAGD.

En die 'choc' (hopelijk geen shock!) kunnen we ons levendig voorstellen: de brave man is namelijk gewend binnen de meerderheid met volgzame schaapjes te werken die zich uitermate bekwaamd hebben in het ja knikken.

Maar zeg nu zelf: een zaal hoofdzakelijk gevuld met wijkbewoners die zich zorgen maken over de nadelige gevolgen voor milieu en leefcomfort vanwege de geplande omvorming van een natuurontwikkelingsgebied naar KMO-zone met daar bovenop nog 3 mastodonten van windturbines, die bewoners wijs maken "dat het gemeentebestuur het belangrijk vindt dat er op alle niveaus alles moet gedaan worden om tot een leefbaar milieu te komen".... nu ja, Erik, dat lijkt ons gewoon uitdagend vragen naar protesterende heibel in de zaal.

Was er ook nog de vertegenwoordiger van Ecopower die koudweg komt verklaren dat windturbines nauwelijks hoorbaar zijn als er al veel achtergrondlawaai aanwezig is van een snelweg en industriƫle activiteit... dat kan best waar zijn maar dat had in deze omstandigheden wel iets weg van olie op het vuur gieten.

Uiteraard kon ook de vertegenwoordiger van GROEN niet ten achter blijven in zijn ijver om de windturbines door onze strot te duwen.
Van deze gedreven geitenwollensokkendrager kregen we te horen dat we een autostrade naast onze deur aanvaarden, een kanaal met lawaai, kerncentrales en verkeer met 700 doden per jaar... wordt allemaal aanvaard, waarom dan problemen met de windturbines?

Het lijkt er wel op dat de voorstanders zich erop toelegden om zoveel mogelijk hevige reacties uit te lokken. Wat nog gelukt is ook met die dwaze uitlatingen en mank lopende vergelijkingen.

"Er werd door de tegenstanders aan desinformatie gedaan" weet schepen Block in datzelfde artikel in de Bode te vertellen. Jammer, maar alweer verzuimt de schepen om die 'desinformatie' eens concreet te benoemen en op te lijsten: zo blijven we er het raden naar hebben.
Waarom speelde hij toen zijn 'informatieve' troeven niet uit? Uit vrees dat ze al te gemakkelijk van tafel zouden geveegd worden?
Spijtig, maar met zo'n miseriekaarten kon hij nooit winnen en daar draait het tenslotte om: winnen.
Vooral de gemeentefinanciƫn zullen erbij winnen... helaas, de omwonenden hebben brute pech, zij zullen opgezadeld worden met de te verwachten hinder en eventuele gezondheidsproblemen zoals bleek uit de wetenschappelijk onderbouwde 'desinformatie'.

Maar wat baten kaars en bril als den uil niet zien en wil....? Herman Cornelis: Wat baten kaars en bril.....


naar belhamelstartpagina