IN MEMORIAM PROF. DR. P.C. PAARDEKOOPER

 

Begin deze maand (1 mei 2013) overleed de bekende Nederlandse taalkundige dr. P.C. Paardekooper op 92-jarige leeftijd.

Door zijn studie van de dialecten in ons taalgebied kwam hij in contact met de Vlaamse Beweging en met de taalstrijd in de jaren 60 van vorige eeuw.
Dr. Paardekooper werd een verdienstelijke medestander in de strijd der Vlamingen tegen de opdringerige verfransing.Er zijn geen Belgen

Met radiocauserieën op de Nederlandse KRO-radio (in 1962 gebundeld in het boekje "Er zijn geen Belgen") en met enkele voordrachten hier in Vlaanderen trachtte hij de Vlamingen een riem onder het hart te steken, maar botste (uiteraard!) alras op hevige tegenstand vanuit het officiële België en de brave man kreeg spreekverbod opgelegd, werd zelfs een tijdje de toegang tot het Belgisch grondgebied ontzegd.

We herinneren ons nog dat franskiljons in Antwerpen een kleefbom lieten ontploffen ter hoogte van het boekje "Er zijn geen Belgen" tentoongesteld in het uitstalraam van VTB-VAB (Sint Jacobsmarkt) en zo de enorm grote en zware winkelruit vernielden. (VTB-VAB met aan het hoofd Jozef van Overstraeten stond toen nog vooraan op de barricaden in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd)

Dr. Paardekooper ontwikkelde mettertijd ook warme belangstelling voor het Vlaams in Frankrijk (dat deel der Nederlanden geannexeerd door Frankrijk in hun pathologisch verlangen naar de Rijngrens) en tevens voor het Afrikaans van de boeren in Zuid-Afrika.
De professor was een hevige tegenstander van Franse taallessen in het lager onderwijs.

Voor onze belgicisten is dit natuurlijk van het goede teveel, we hoorden deze minzame man op de VRT dan ook een "rabiate flamingant" noemen....

We zijn dr. Paardekooper dankbaar voor zijn gewaardeerde steun aan de Vlaamse en Groot-Nederlandse zaak.