Mission prioritaire...

 

<< Considérant que la diffusion de la culture Française, notamment dans les communes à facilités de la périphérie bruxelloise, est une mission prioritaire de la Communauté Française... >>


<< Overwegende dat de verspreiding van de Franse cultuur, voornamelijk dan in de faciliteitengemeenten rond Brussel, een prioritaire opdracht is van de Franse gemeenschap... >>


Fraai stukje proza geplukt uit de motivering van de subsidies aan Franstalige verenigingen in de rand rond Brussel. Verenigingen die, zoals we dagelijks ondervinden, er een hobby van maken om onze Vlaamse mensen aldaar het leven zuur te maken.

Ooit onzen vorst in zijn kerstboodschap deze problematiek al eens horen aansnijden? Daarin wordt naar loffelijke gewoonte alleen maar allusie gemaakt op onverdraagzaamheid en extremisme van de Vlamingen, u kent ze wel: die lompe pummels die maar geen deel willen hebben aan de superieur gewaande Franse cultuur. 

Stel u maar eens voor dat de Vlamingen dergelijke agressieve taal zouden hanteren tegenover hun landgenoten in het zuidelijk deel van het land... onmiddellijk zouden de mensenrechten erbij gesleurd worden, het centrum voor racismebestrijding zou al zijn duivels ontbinden en binnen de kortste keren zouden er weer inspecteurs van de Verenigde Naties of van de Raad van Europa ten tonele verschijnen...

Wanneer gaan wij Vlamingen eens haar op onze tanden krijgen en die opdringerige francofonen lik op stuk geven?

 

Ondertussen blijven de Vlamingen hun Waalse buren voort bevoorraden met rijkelijke steun via de transfers...

... kwestie dat ze hun arrogante Franse handel en wandel ongestoord verder kunnen zetten?

de transfers van Vlaanderen naar het Walenland (KLIK OM TE VERGROTEN)