In de naam van Allah, de heel en al Barmhartige.

Lof aan Allah, de heer van het universum.

De heel en al Barmhartige,

De heerser op de dag des oordeels.

U alleen aanbidden wij

En U alleen vragen wij om bijstand.

Leid ons op het rechte pad,

Het pad van diegenen die Gij overlaadt met weldaden

En niet van degenen die uw toorn hebben opgewekt,

Noch van hen die in dwaling leven.

Al Fatiha